http://www.eu-skladi.si/
Šola sodeluje pri programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obvestilo za učenke in učence (6.-9. razred)

Razpored plavanja je dodan v spletno učilnico šport in v šolo na informacijsko tablo v prvem nadstropju. 

Tekmovanje iz astronomije

Z objavo uradnih rezultatov državnega tekmovanja, sta se zaključili letošnji tekmovanji iz astronomije. Na šolski ravni se je pomerilo 16. učencev razdeljenih v tri kategorije svojih letnikov. Bronasta priznanja so prejeli Matevž Štritof med sedmarji, Filip Ferlan in Gašper Hauptman med osmarji ter Matic Kremžar in Ana Marija Gradišek v najstarejši kategoriji. Dovolj točk za uvrstitev na državno raven je dosegel le Matevž Štritof, ki si je na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani z dobrim poznavanjem astronomskih pojmov priboril srebrno Dominkovo priznanje.

Čestitke vsem prejemnikom priznanj.

Rezultati šolskega tekmovanja iz kemije

Znani so uradni rezultati šolskega tekmovanja iz kemije, ki je bilo 15. 1. 2018. Tekmovanja se je udeležeilo 13 učnecev iz 8. razreda in 4 učenci 9. razreda.

Bronasto Preglovo priznanje so osvojili: Teja Kokovica, Jure Rusjan, Viktorija Zavrl, Filip Ferlan, Jona Smrekar, Gašper Hauptman in Nika Koci, iz 8. razreda ter Marija Snežna Benedičič in Matic Kremžar, oba iz 9. razreda.

Na državno tekmovanje so se uvrstili: Marija Snežna Benedičič in Matic Kremžar, ki bosta zastopala 9.r. in Teja Kokovica, Jure Rusjan, Filip Ferlan, Viktorija Zavrl ter Jona Smrekar, 8. razred.

Za dosežene rezultate iskrene čestitke.

Filmski večer

V petek, 26. 1. 2018, je bil na šoli filmski večer. V okviru projekta Korak k Sončku, katerega namen je boljše razumevanje ljudi s posebnimi potrebami, so si zainteresirani učenci 6. in 7. razredov ogledali film Navihani Bram.

V uvodnem delu so se učenci pogovarjali o hiperaktivnih otrocih. Ugotovili so, da vsakdo izmed njih pozna koga s to motnjo in izpostavili, kako takšni otroci vplivajo na učni proces. Po ogledu filma, ki je na slikovit in šaljiv način govoril prav o tej tematiki, smo preverili, kaj novega so se učenci naučili. Sklepna ugotovitev vseh je bila, da zdaj hiperaktivne otroke bolje razumejo in bodo zato do njih tudi bolj strpni.

Večer smo zaključili v stilu – poskočno, s plesom.

Obvestilo za učence 9. a razreda

V ponedeljek, 29. 1. 2018, bodo imeli učenci 9. a razreda med uro športa plavanje na šolskem bazenu. V šolo naj prinesejo primerno športno opremo. 

 

Zimski športni dan na Rogli

V torek, 23. 1. 2018, so imeli 4. razredi zimski športni dan. Kot sodelujoči v akciji Šolar na smuči so se na Rogli učili osnov smučanja na progi za začetnike, nekateri pa so le izpopolnjevali svojo tehniko na drugih progah po smučišču. Vsi so zelo uživali, zato je čas prehitro minil.

  • Šolska shema
  • Projekt Etika
  • Prostovoljstvo
  • Tradicionalni slovenski zajtrk

Ukrep EU kmetijske politike šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo, vključuje dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani, spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

  • Vključenih približno 8 milijonov otrok EU v 54000 šolah.
  • 24 sodelujočih držav članic EU.
  • EU financiranje je do 90 milijonov EUR letno.
  • V EU SŠS otroci pojedo največ jabolk, pomaranč, banan, korenja, paradižnika, kumar …
  • Izobraževalne dejavnosti za otroke so zlasti obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.
Več ...

Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

Več ...

Namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

V okviru dneva slovenske hrane poteka projekt Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), sestavljen iz masla, mleka, medu, kruha in jabolka. V TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi, in sicer z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja spoznajo že otroci ter posledično vse generacije - da skozi idejo o nujnosti zajtrkovanja spoznajo, da je potrebno biti pozoren, kakšno hrano jemo in posledično, da je lokalna hrana ustreznejši izbor.

Več ...