OTVORITVENA SLOVESNOST

Zgodovina šolstva v Kostrevnici sega v obdobje pred prvo svetovno vojno. Leta 1929 so ustanovili prvo dvo-razredno ljudsko šolo. Leta 1951 so začeli s pripravami na gradnjo nove šole, uradna otvoritev je bila oktobra leta 1953.

Šolska zgradba je tako leta 2013 praznovala 60 letnico in očitno je bilo, da jo bo v bližnji prihodnosti treba temeljiteje prenoviti. Veseli smo, da se to v letošnjem letu uresničilo, saj smo pouk pričeli v energetsko prenovljeni, lepi, svetli in moderno opremljeni šoli.

V imenu učencev in zaposlenih, se zahvaljujemo Občini Šmartno pri Litiji in svetnikom, ki so podprli projekt o energetski sanaciji naše šole. Zahvala gre tudi izvajalcem in nadzornikom, za dobro opravljeno delo. Zahvaljujemo se tudi posameznikom, ki so z donacijami in prostovoljnim delom poskrbeli za obnovo igral in urejeno okolico šole.

Nekaj utrinkov s prireditve ob odprtju prenovljene šole.

DELOVNI SOBOTI

Spoštovani starši in učenci!

V soboto, 7. 10. 2017, bomo imeli tehniški dan, ki bo potekal od 8.00 do 12.00. Obiskali nas bodo gasilci PGD Vel. Kostrevnica, ki nas bodo seznanili s požarno varnostjo, izvedli bomo evakuacijo in se  preizkusili v praktičnem gašenju.

Odhodi avtobusov bodo zjutraj po voznem redu, popoldan pa bodo odpeljali izpred šole ob 12.00.

Učenci bodo malico dobili v šoli, ni pa organizirano kosilo in OPB.

V soboto, 14. 10. 2017, bomo imeli kulturni dan,ki bo potekal od 8.00 do 12.00. Slovesnost ob odprtju energetsko prenovljene šole se bo pričela ob 10.00.

Odhodi avtobusov bodo zjutraj po voznem redu, domov pa jih odpeljete starši.

Učenci bodo malico dobili v šoli, ni pa organizirano kosilo in OPB.

VABILO

Spoštovani starši!

Vabimo vas na 1. roditeljski sestanek, ki bo v četrtek, 21. 9. 2017, ob 17.00 v prostorih Podružnične šole Velika Kostrevnica.

Dnevni red:

1. Organizacija pouka in letni delovni načrt

2. Razno

Lep pozdrav.

                                                                                                        Razredničarki:

                                                                                                     Jerneja Fortuna

                                                                                                        Darja Gorše

 

TEHNIŠKI DAN - PROMETNA VARNOST

V torek, 5. 9. 2017, smo imeli učenci podružničnih šol tehniški dan. Obiskali so nas policisti iz Policijske postaje Litija in predstavniki programa Kolesarček.

Program Kolesarček je program, ki preko igre na neprisiljen način pouči najmlajše, kako se vesti v prometnem okolju, kako postati bolj previden in vesten udeleženec v prometu. Učenci so bili postavljeni v vlogi pešca in voznika in so doživljali različne prometne situacije.Preizkusili so se tudi v vožnji s kolesom po spretnostnem poligonu in spoznali poklic policista.

stran 2 od 3