Prehrana na šoli

Šolski obroki

V šolski kuhinji pripravljamo tri obroke:

  • malico - 0,80 EUR (subvencionirana malica je brezplačna)
  • zajtrk (za učence 1. razreda, ki so v jutranjem varstvu) - 0,70 EUR
  • kosilo - 2,00 EUR (malo kosilo), 2,70 EUR (veliko kosilo), subvencionirano kosilo je brezplačno.

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane veljajo od 1. 9. 2014 in so objavljena na šolski spletni strani (Dokumenti). S temi pravili se v osnovni šoli Šmartno pri Litiji določajo postopki, ki zagotavljajo: 

  • evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
  • določanje časa in načina odjave posameznega obroka,
  • ravnanje z neprevzetimi obroki,
  • načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.

Subvencioniranje šolske prehrane

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na učenca.

Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencija kosila pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podrobnejše informacije in postopek dodelitve subvencije je objavljen na šolski spletni strani, v zavihku Za učence in starše, Dokumenti.

Prijava na šolsko prehrano

Učenci se na šolsko prehrano prijavijo z obrazcem, ki ga dobijo pri razredniku ali v računovodstvu. Obrazec je na voljo tudi na spletni strani v zavihku Dokumenti. Prijava se odda najkasneje do 31. 8. v računovodstvu šole. Učenci se na šolsko prehrano lahko prijavijo tudi kadarkoli med letom. Prijava prične veljati dan po oddaji vloge.

Odjava posameznih obrokov hrane

Posamezen obrok prehrane se odjavi v računovodstvu šole ustno ali po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Če je bila odjava prehrane podana do 8.30, velja odjava malice z naslednjim dnem oziroma z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo, odjava kosila pa velja z istim dnem.

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Jedilniki