Spletni anketni vprašalnik

Sodelovanje šole s starši je eden od pomembnih vidikov pri oblikovanju kakovostnega in trajnega vzgojno-izobraževalnega načrta naše šole. V ta namen nas zanima vaše mnenje in ocena tistih področij, v katere se vključujete sami ali imate vpogled vanje preko vašega otroka. Z vprašalnikom že nekaj let spremljamo predvsem tista področja, ki smo si jih zadali kot prednostna: zagotavljanje varnosti,  sodelovanje s starši in vzgoja za zdravje, v okvir katere sodi tudi šolska prehrana. Anketa je anonimna in dostopna samo v spletni obliki. Prosimo vas, da na vprašanja odgovorite do  petka, 30. januarja 2015. Veseli bomo, če boste podali tudi vaše pripombe, predloge ali mnenja. Anketo odprite s klikom na povezavo Spletni anketni vprašalnik.

Albert Pavli, ravnatelj

VPIS V 1. RAZRED za šolsko leto 2015/ 2016

 Na osnovi ustrezne zakonodaje organiziramo vpis šolskih novincev.

Vpis bo potekal na OŠ ŠMARTNO, kabinet št. 14, pritličje novega prizidka.

 

PONEDELJEK, 9. 2. 2015, OD 10. DO 18. URE

TOREK, 10. 2. 2015, OD 10. DO 14. URE

SREDA, 11. 2. 2015, OD 14. DO 17. URE

 

VPIS UČENCEV PODRUŽNIČNIH ŠOL -  PŠ PRIMSKOVO, PŠ ŠTANGARSKE POLJANE IN  PŠ VELIKA KOSTREVNICA, BO POTEKAL NA MATIČNI ŠOLI.

Vpis je obvezen za otroke, rojene v letu 2009.

Dodatne informacije dobite v šolski svetovalni službi, tel: 89-00-171.

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG: obisk fitnesa

V soboto, 24. 1. 2015 so učenci v okviru programa Zdrav življenjski slog obiskali fitnes na OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični. Učitelj Emilijan je zainteresiranim učencem predstavil fitnes naprave in delo z njimi, skupaj so obnovili znanje pravilnih počepov, sklec in dvigov trupa ter razteznih gimnastičnih vaj. Učenci so preizkusili vse naprave in vaje v fitnesu. Zahvaljujemo se gospodu ravnatelju Janezu Peterlinu iz OŠ Ferda Vesela, ki nam je odprl fitnes in učitelju Emilijanu za strokovno vodenje predstavitve.

 

Šolski parlament na OŠ Šmartno

V letošnjem  šolskem letu bo potekal že 25. otroški parlament, ki omogoča učencem, da prispevajo svoje mnenje o aktualnih vprašanjih današnje družbe. Tema letošnjega parlamenta je Izobraževanje in poklicna orientacija.

Na naši šoli že vse od meseca oktobra potekajo različne aktivnosti, ki spodbujajo učence, da razmišljajo o tej temi. Zavedajo se, da izobraževanje pomembno vpliva na njihova življenja, zato si želijo, da jim bo tudi v prihodnosti omogočalo razvijanje njihovih sposobnosti in interesov.

Predloge, mnenja in pričakovanja naših učencev v zvezi z izobraževanjem in poklici prihodnosti bodo na medobčinskem otroškem parlamentu predstavile učenke, ki se ravno v teh dneh prav na zabaven in ustvarjalen način pripravljajo na to srečanje.

Nekaj foto utrinkov si oglejte v galeriji.

Mateja Štritof, mentorica šolske skupnosti


RAZPIS za vpis v SŠ 2015/2016

Starše in učence 9. razreda obveščamo, da je izšel Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2015/2016. V prihodnjih dneh bomo z vsebino Razpisa seznanili učence v okviru pouka, starši pa boste potrebne informacije s strani šole pridobili v začetku februarja na roditeljskem sestanku.

Šolska svetovalna služba

Več informacij o Razpisu dobite na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2015/16.

Šolsko tekmovanje iz kemije

V ponedeljek, 19. 1. 2015,  so učenci osnovnih šol tekmovali  iz kemije, kjer so se potegovali za bronasta Preglova priznanja. Tekmovalo je 10 učencev osmega in 4 učenci devetega razreda.

Za bronasto priznanje so morali doseči rezultat 70% in več.

Bronasto Preglovo priznanje prejmejo: Špela Dobravec, Matej Medved, Helena Pevec, Nina Pevec, Blažka Hauptman, vsi iz osmega razreda ter Maja Kozlevčar, iz devetega razreda.

Na državno tekmovanje se uvrstijo učenci, ki so dosegli prvo mesto na šolskem tekmovanju in tisti učenci, ki jih določi Komisija na podlagi doseženih rezultatov.

Prvo mesto sta dosegli učenki Špela Dobravec, iz 8.a in Maja Kozlevčar, iz 9.a razreda.

Iskrene čestitke za dosežen rezultat.

 

Akcija "Šolar na smuči"

Na pobudo Združenja slovenskih žičničarjev in Smučarske zveze Slovenije je nastala akcija "Šolar na smuči" in na šole smo dobili privlačno ponudbo za učence petih razredov. Organizatorji so ponudili brezplačne smučarske vozovnice in strokovno vodenje učencev, ki bodo prvič stopili na smuči. Športni pedagogi naše šole so se povezali z organizatorjem akcije, z vso potrebno smučarsko opremo opremili učence, ki so le-to potrebovali in nastal je čudovit športni dan na Rogli.

Organizatorji akcije so si kot glavni cilj  zadali nalogo, da učencem prvi stik z alpskim smučanjem za vedno ostane v spominu in če lahko sklepamo po vtisih, ki so ostali učencem, jim je to popolnoma uspelo. Tudi z naše šole je bilo kar nekaj učencev, ki so prvič stopili na smuči in so se na njih dobro počutili. Dobri smučarji so pa tako ali tako vedeli, da jih čaka nepozaben dan na snežnih strminah. In prav so imeli. S klikom si lahko ogledate posnetek.

  • Dan slovenske hrane
  • Shema šolskega sadja in zelenjave
  • Tradicionalni zajtrk

Namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Zavedanje o pomenu lokalne trajnostne oskrbe z vidika zagotavljanja javnih dobrin je v Sloveniji čedalje pomembnejše področje, ki mu bo treba nameniti vse več pozornosti. Potreben je skupen nastop, povezovanje in dobro sodelovanje med različnimi organi, nevladnimi organizacijami, potrošniki, pridelovalci. Kako varno in kako kakovostno hrano bomo uživali mi in naslednji rodovi, bo odvisno predvsem od podpore, ki je bodo deležni slovenski pridelovalci in predelovalci hrane (podpore pristojnih organov in tudi potrošnikov). Pomembno je tudi, da preko javnega naročanja (naročili) v javnih zavodih spodbujamo pridelavo in predelavo lokalnih živil.

Več

Ukrep EU kmetijske politike šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo, vključuje dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani, spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

  • Vključenih približno 8 milijonov otrok EU v 54000 šolah.
  • 24 sodelujočih držav članic EU.
  • EU financiranje je do 90 milijonov EUR letno.
  • V EU SŠS otroci pojedo največ jabolk, pomaranč, banan, korenja, paradižnika, kumar …
  • Izobraževalne dejavnosti za otroke so zlasti obiski kmetij, šolski vrtovi in tečaji kuhanja.
Več

Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednje dogajanje dneva slovenske hrane, ki ga je razglasila Vlada Republike Slovenije in ga obeležujemo tretji petek v novembru. Letos bo to v petek, 21. novembra. Tudi tokrat bomo posebej poudarili pomen zdravega prehranjevanja in zagotavljanja hrane iz lokalnega okolja.

Več