Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

Zbiramo zamaške - pomagamo Luki

Luka je radoživ, vedoželjen in nasmejan 14 – letnik, ki rad hodi v šolo. Zelo rad igra flavto in se zabava z vrstniki, vendar pa je pri tem oviran, saj ima cerebralno paralizo. Sam pove, da to ni bolezen, ampak stanje, ki mu otežuje življenje, predvsem na gibalnem področju. Ker so njegove mišice šibke, jih mora krepiti z intenzivnimi, vsakodnevnimi terapijami.
Starša se po najboljših močeh trudita, da Luku omogočita obiskovanje mnogih terapij, saj se zavedata, da bo le tako lahko napredoval, se uspešno šolal ter kasneje samostojno skrbel zase. To je velik finančni zalogaj, zato sta se odločila za zbiranje zamaškov. S prodajo le-teh bodo lahko zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov potrebnih terapij, ki jih njihov družinski proračun ne zmore pokriti.
Zamaške zbiramo tudi na naši šoli. Prinesete jih lahko v vaš razred ali pa v zbirna mesta po šoli. Vsak zamašek šteje.


Praznik prostovoljcev

5. december je mednarodni dan prostovoljstve. Vabljeni, da si ob tej priložnosti ogledate kratek filmček z utrinki prostovljstva na naši šoli. Prostovoljcem VSE NAJBOLJŠE!

https://youtu.be/G93ca6OBfRU

Lepo je dobiti pismo

Lepo je dobiti pismo. Lepo ga je tudi napisati in s tem nekoga razveseliti. Slovenska Karitas organizira akcijo, ki so jo opisali takole:

"Pozabili smo že kako lepo je dobiti ročno napisano pismo. V času, ko so zaradi epidemije okrnjeni socialni stiki, pa lahko tako pismo starejšim ali osamljenim...


Področja delovanja

Učenci prostovoljci

 • Obiskovanje starejših prebivalcev v okolici doma – druženje, pomoč pri manjših opravilih, skupna aktivnost
 • Medvrstniška pomoč pri učenju
 • Tutorstvo – mentorstvo  prvošolcem ter ostalim mlajšim učencem; spremljanje učencev v šolo in pomoč pri vključevanju v šolsko skupnost
 • Vključevanje v OPB – pomoč mlajšim pri učenju, izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih v OPB
 • Promoviranje prostovoljstva (informiranje o prostovoljstvu, internet, šolski radio, plakati, akcije)
 • Izvedba delavnic – prenos različnih spretnosti, znanj ...
 • Seznanjanje učencev s pomembnimi dnevi – obeležitev posebnih dni
 • Udeležba na delavnicah v Domu Tisje (predvidoma enkrat mesečno)
 • Samostojno obiskovanje varovancev v Domu Tisje (učenci 8. in 9. razreda)
 • Prostovoljske akcije ali dejavnosti
 • Urejanje šolskega vrta in okolice šole
 • Dobrodelna interesna dejavnost: Za lepši svet (učiteljica Vlasta Tacer)

 

Zunanji prostovoljci

Upokojeni učitelji prostovoljci

Učno pomoč iz angleščine ter mentorstvo učencem prostovoljcem tudi letos izvaja upokojena učiteljica in prostovoljka Katarina Kragelj. Angleške urice potekajo že četrto leto, v šolskem letu 2014/2015 jih je obiskovalo 32 učencev.  

Izvajanje mednarodnega prostovoljstva (EVS)

Šola je akreditirana za izvajanje EVS (evropska prostovoljna služba) v okviru programa Erasmus+. V sodelovanju z MC Litija, ki je v projektu koordinatorska organizacija, bomo, v primeru prijave, gostili mladega prostovoljca iz EU. Morebitni prostovoljec se bo, glede na program, vključeval v vse dejavnosti šole.

Galerija Prostovoljstvo

Prijava/odjava uporabnika