Prostovoljci OŠ ŠmartnoProstovoljsko delo ima na OŠ Šmartno že dolgoletno tradicijo. Zavedamo se namreč, da se skozi prostovoljstvo gradijo dobri medsebojni odnosi, ki so pogoj za zdravo in varno šolo. Skozi aktivnosti prostovoljstva razvijamo in spodbujamo solidarnost, medsebojno spoštovanje, strpnost, enakopravnost, enake možnosti za vse ...
Želimo si, da bi s pomočjo prostovoljskih aktivnosti učencev in drugih prostovoljcev, ki vstopajo v šolski prostor, pripomogli k ozaveščanju, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi ter da lahko vsak posameznik veliko prispeva h kvalitetnejšemu sobivanju.

V letošnjem šolskem letu se bodo imeli učenci možnost priključiti naslednjim prostovoljskim aktivnostim:
•    obiski starejših v Domu Tisje
•    prostovoljski krožek - ponedeljek, 6. ura, priprava materialov, izdelava plakatov, pomoč pri izvedbi zbiralnih akcij, pogovor o pomenu solidarnosti…
•    zbiranje zamaškov za Luka, dečka s cerebralno paralizo. V akciji zbiranja zamaškov sodeluje tudi vrtec.
•    vključevanje v OPB - starejši učenci bodo pomagali mlajšim učencem v oddelkih OPB pri domačih nalogah ter delavnicah.
•    povezava s projekti EKO šole
•    sodelovanje na sejmih v Šmartnem
•    izdelovanje adventnih venčkov
•    zbiralne akcije
•    obeležitev dneva prostovoljstva in drugih podobnih dni
•    sodelovanje v akciji Pismo za lepši dan

Kratek film o prostovolcih na OŠ Šmartno - klik.

Zbiralna akcija

Tudi letos bomo ob koncu šolskega leta zbirali rabljene šolske potrebščine (flomastre, škarje, barvice, kemične svinčnike, selotejp, vodene barvice, volno, vrvice, gumbe, ročne ure... –  česar morda vi ne potrebujete več, je pa še uporabno). Prostovoljci projekta POTA jih bodo odnesli otrokom revnejših držav (spremljajte jih lahko na: www.pota.si).
Pridružili se bomo pa tudi akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12.000 socialno ogroženih slovenskih osnovnošolcev. Otroci bodo prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali napišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel.
Za oboje povabljeni, da prinesete do TORKA, 20. 6. 2023 v vašo učilnico ali kabinet I/K2.
HVALA ZA VAŠO DOBROSRČNOST!!!

Junaki našega časa

Z veseljem sporočamo, da je na prireditvi Slovesni dan prostovoljstva v torek, 23. maja 2023, v Žalcu Slovenska filantropija ponovno podeljevala naziv Junaki našega časa. Med prejemniki je bila tudi naša šola.
Naziv so prejeli tudi prostovoljci, ki so v šolskem letu 2022/23 opravili vsaj 24 ur...


Pismo za lepši dan

V letošnji akciji Pismo za lepši dan je nastalo več kot 100 lepih, prisrčnih pisem, s katerimi bomo preko YoungCaritas polepšali praznike starejšim in osamljenim. Hvala učencem, ki ste se potrudili in napisali...


Področja delovanja

Učenci prostovoljci

 • Obiskovanje starejših prebivalcev v okolici doma – druženje, pomoč pri manjših opravilih, skupna aktivnost
 • Medvrstniška pomoč pri učenju
 • Tutorstvo – mentorstvo  prvošolcem ter ostalim mlajšim učencem; spremljanje učencev v šolo in pomoč pri vključevanju v šolsko skupnost
 • Vključevanje v OPB – pomoč mlajšim pri učenju, izvajanje in sodelovanje pri aktivnostih v OPB
 • Promoviranje prostovoljstva (informiranje o prostovoljstvu, internet, šolski radio, plakati, akcije)
 • Izvedba delavnic – prenos različnih spretnosti, znanj ...
 • Seznanjanje učencev s pomembnimi dnevi – obeležitev posebnih dni
 • Udeležba na delavnicah v Domu Tisje (predvidoma enkrat mesečno)
 • Samostojno obiskovanje varovancev v Domu Tisje (učenci 8. in 9. razreda)
 • Prostovoljske akcije ali dejavnosti
 • Urejanje šolskega vrta in okolice šole
 • Dobrodelna interesna dejavnost: Za lepši svet (učiteljica Vlasta Tacer)

Galerija Prostovoljstvo

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika