Število učencev

Število učencev na matični šoli (šolsko leto 2021/2022)

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

13

12

25

1. b

13

11

24

Skupaj 1. r.

26

23

49

2. a

10

14

24

2. b

11

13

24

Skupaj 2. r.

21

27

48

3. a

12

9

21

3. b

13

9

22

Skupaj 3. r.

25

18

43

4. a

14

11

25

4. b

12

12

24

Skupaj 4. r.

26

23

49

5. a

13

8

21

5. b

13

8

21

5. c

13

7

20

Skupaj 5. r

39

23

62

1. - 5. r.

137

114

251

6. a

13

10

23

6. b

12

9

21

6. c

13

10

23

Skupaj 6. r.

38

29

67

7. a

9

11

20

7. b

11

10

21

7. c

13

9

22

7. d

12

9

21

Skupaj 7. r.

45

39

84

8. a

9

11

20

8. b

9

12

21

8. c

9

12

21

Skupaj 8. r.

27

35

62

9. a

12

6

18

9. b

9

8

17

9. c

11

9

20

Skupaj 9. r.

32

23

55

6. - 9. r.

142

126

268

1. - 9. r.

279

240

519

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

0

4

4

2.

2

1

3

3.

1

5

6

Skupaj 1. - 3. r.

3

10

13

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

1

3

4

2.

3

3

6

Skupaj 1.-2. r.

4

6

10

3.

3

1

4

4.

2

3

5

Skupaj 3.-4. r.

5

4

9

1. - 4. r.

9

10

19

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

1

3

4

2.

2

7

9

Skupaj 1.-2. r.

3

10

13

3.

2

3

5

4.

5

5

10

Skupaj 3. r.

7

8

15

1. - 4. r.

10

18

28

 

Podružnice skupaj

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

10

12

2.

7

11

18

3.

6

9

15

4.

7

8

15

1. - 4. r.

22

38

60

Prijava/odjava uporabnika