Število učencev

Število učencev na matični šoli (šolsko leto 2022/2023)

Razred

Oddelek

Število

učencev

 

M

Ž

SKUPAJ

1. a

15

8

23

1. b

15

9

24

Skupaj 1. r.

30

17

47

2. a

13

12

25

2. b

14

11

25

Skupaj 2. r.

27

23

50

3. a

10

14

24

3. b

10

12

22

Skupaj 3. r.

20

26

45

4. a

13

11

24

4. b

13

12

25

Skupaj 4. r.

26

23

49

5. a

11

11

22

5. b

10

11

21

5. c

12

10

22

Skupaj 5. r

33

32

65

1. - 5. r.

183

71

257

6. a

12

8

20

6. b

13

6

19

6. c

13

8

21

Skupaj 6. r.

38

22

60

7. a

13

10

23

7. b

13

9

22

7. c

14

10

24

Skupaj 7. r.

40

29

69

8. a

14

13

27

8. b

14

13

27

8. c

15

12

27

Skupaj 8. r.

43

38

81

9. a

9

12

21

9. b

8

12

20

9. c

10

12

22

Skupaj 9. r.

27

36

63

6. - 9. r.

148

125

273

1. - 9. r.

283

246

530

 

Število učencev na podružničnih šolah

PŠ Primskovo

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

3

0

3

2.

0

4

4

3.

2

1

3

Skupaj 1. - 3. r.

5

5

10

 

PŠ Štangarske Poljane

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

2

2

4

2.

1

3

4

Skupaj 1.-2. r.

3

5

8

3.

3

3

6

4.

3

1

4

Skupaj 3.-4. r.

6

4

10

1. - 4. r.

9

9

18

 

PŠ Velika Kostrevnica

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.

0

5

5

2.

1

3

4

Skupaj 1.-2. r.

1

8

9

3.

2

7

9

4.

2

3

5

Skupaj 3. r.

4

10

14

1. - 4. r.

5

18

23

 

Skupno število učencev na MŠ in PŠ

Razred

Število

učencev

 

Oddelek

M

Ž

SKUPAJ

1.r - 5.r

136

121

257

6.r - 9.r

148

125

273

1.r - 9.r

284

246

530

PŠ V.K.

5

18

23

PŠ ŠT. P.

9

9

18

PŠ PRIM.

5

5

10

PŠ skupaj

19 32 51

PŠ + MŠ

303

278

581

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika