Šolska svetovalna služba

Predstavitev šolske svetovalne službe

Starši se z nami srečate ob vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih težav, na  predavanjih in roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Z učenci pa se srečujemo tudi pri urah individualnega svetovanja, učne pomoči, pri izvajanju različnih projektov (učinkovito učenje, dobra razredna klima …), na razrednih urah, hospitacijah v razredih, na dnevih dejavnosti itd.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

  • učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem
  • zagotavljanju varnega socialnega okolja, dobrim medsebojnim odnosom in učinkovitemu reševanju konfliktov
  • razvijanju delovnih navad in strategij učenja
  • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
  • posvetovanju o vzgoji
  • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini 
  • pomoči učencem pri oblikovanju izobraževalne in poklicne poti
  • sodelovanju v razvojnih in preventivnih projektih 

V dopoldanskem in popoldanskem času sva po predhodnem dogovoru dosegljivi: 

  • Mojca Jurca, pedagoginja in soc. kult., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
  • Mateja Štritof, pedagoginja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefonska številka: 01 89 00 171

 

Karierna orientacija

Aktivnosti karierne orientacije:

Subvencionirana šola v naravi in druge večdnevne dejavnosti

Starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki uveljavljate pravico do subvencije za šolo v naravi ali druge večdnevne dejavnosti prostovoljno na obrazcu šole (vloga). Izpolnjeno vlogo s priloženimi obveznimi dokazili starši oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki do 60 dni pred načrtovanim...


Prijava/odjava uporabnika