Šolska svetovalna služba

Predstavitev šolske svetovalne službe

Starši se z nami srečate ob vpisu šolskih novincev, na delovnih srečanjih za poklicno orientacijo, pri reševanju socialno ekonomskih težav, na  predavanjih in roditeljskih sestankih, pri reševanju učnih in vzgojnih težav in še marsikje. Z učenci pa se srečujemo tudi pri urah individualnega svetovanja, učne pomoči, pri izvajanju različnih projektov (učinkovito učenje, dobra razredna klima …), na razrednih urah, hospitacijah v razredih, na dnevih dejavnosti itd.

V šolski svetovalni službi namenjamo posebno skrb:

 • učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem
 • zagotavljanju varnega socialnega okolja, dobrim medsebojnim odnosom in učinkovitemu reševanju konfliktov
 • razvijanju delovnih navad in strategij učenja
 • razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav
 • posvetovanju o vzgoji
 • razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini 
 • pomoči učencem pri oblikovanju izobraževalne in poklicne poti
 • sodelovanju v razvojnih in preventivnih projektih 

V dopoldanskem in popoldanskem času sva po predhodnem dogovoru dosegljivi: 

 • Mojca Jurca, pedagoginja in soc. kult., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 • Mateja Štritof, pedagoginja, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefonska številka: 01 89 00 171

 

Vpis v prvi razred za šolsko leto 2023/24 - najava

Spoštovani starši bodočih prvošolcev!

Bliža se čas, ko bo vaš otrok prvič prestopil šolski prag. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu, v katerem bo začel obiskovati šolo, dopolnil starost 6 let. V mesecu februarju 2023 bomo tako vpisovali otroke, rojene v letu 2017.

Starši otrok, ki sodijo v šolski okoliš matične šole OŠ Šmartno ter podružničnih šol Primskovo, Velika Kostrevnica in Štangarske Poljane, boste vabilo k vpisu, skupaj s priloženimi vpisnimi obrazci, prejeli po pošti na otrokov naslov. Zaželeno je, da se vpisa udeleži tudi bodoči prvošolec/bodoča prvošolka.

Nekaj splošnih informacij najdete na spletnih straneh šole, kjer se v zavihku Svetovalne službe pod naslovom Vpis otrok v osnovno šolo nahajata tudi Vloga za prepis na OŠ Šmartno ali eno od podružničnih šol ter Vloga za odlog šolanja (oba dokumenta sta namenjena le OŠ Šmartno in podružničnim šolam).

Dodatne informacije dobite tudi v šolski svetovalni službi na telefon: 01 89 00 171.

Vpis otrok v osnovno šolo

VPIS OTROK V OSNOVNO ŠOLO

Vpis v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (44. do 49. člen). Starši morajo v  1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za naslednje...


Karierna orientacija

Aktivnosti karierne orientacije:

 • Individualni ali skupinski pogovori pri svetovalnih delavkah Mojci Jurca in Mateji Štritof. Učenci se predhodno dogovorijo za termin.
 • Učenci najdejo informacije o posameznih srednjih šolah in poklicih tudi v SOS učilnici (spletna učilnica)
 • Predavanje za starše...

Subvencionirana šola v naravi in druge večdnevne dejavnosti

Starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki uveljavljate pravico do subvencije za šolo v naravi ali druge večdnevne dejavnosti prostovoljno na obrazcu šole (vloga). Izpolnjeno vlogo s priloženimi obveznimi dokazili starši oddate razredniku ali šolski svetovalni delavki do 60 dni pred načrtovanim...


Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika