Skupnost učencev šole

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole, ki sprejme letni program dela.

Naloge: 

 • zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, ... 
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev; 
 • opozarja na kršitve le teh; 
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri šolskem radiu in časopisu; 
 • načrtuje in organizira skupne akcije; 
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja; 
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem; 
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 

Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčnih skupnosti.

Sodelujemo v projektih

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Prijava/odjava uporabnika