Šolski parlament

Je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa biti manjše od 9.

Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Skliče ga ravnatelj ali mentor skupnosti učencev šole.

Predloge, mnenja in pobude, oblikovane v skupnosti učencev, vsaj enkrat letno obravnavajo učiteljski zbor, svet staršev in svet šole.

Sodelujemo v projektih

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Prijava/odjava uporabnika