Prehrana

V večini za prehrano otrok poskrbimo s pripeljanimi obroki iz kuhinje Vrtca Litija. Prehrano za oddelka Čukci in Sovice zagotavlja kuharica v PŠ Primskovo, za oddelka Lunice in Zvezdice pa kuharica v kuhinji v Kulturnem domu. 

Pomembno je, da v predšolskem obdobju otroci oblikujejo ustrezne prehranske navade, da osvojijo čim več prehranskega znanja in ustvarijo pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja, kar je pomembno za kasnejša življenjska obdobja.

Jedilnik je na vpogled staršem na spletni strani Vrtca Ciciban in na oglasnih deskah, tako, da lahko dnevno spremljajo prehrano svojega otroka in jo dopolnjujejo s prehrano doma.

Prijava/odjava uporabnika